top of page

במרכז צוות מומחים המורכב מפסיכולוגים מומחים, עובדים סוציאליים ופסיכיאטרית ילדים ונוער. רוב המטפלים בעלי הכשרה לטיפול זוגי ומשפחתי בנוסף למקצועם הטיפולי הבסיסי. מרבית המטפלים הזוגיים והמשפחתיים בצוות מוסמכים על ידי האגודה הישראלית לטיפול משפחתי וזוגי. כלל אנשי הצוות עוסקים בפסיכותרפיה ומשלבים ידע וניסיון רב.

bottom of page