top of page

טיפול משפחתי

טיפול משפחתי מבוסס על התפיסה שהאדם חי במערכות חברתיות, שהבסיסית והחשובה ביותר ביניהן היא המשפחה. האדם החי במערכת חברתית כלשהי, משפיע ומושפע ממנה באופן הדדי ורצוף. לכן, כאשר מתגלה מצוקה רגשית אצל הפרט היא קשורה בקשר גומלין הדוק עם הגורמים והתהליכים בסביבה בה הוא מתפקד. 

בדרך כלל המשפחה היא הגורם המשמעותי ביותר המשפיע על ומושפע ממצוקת הפרט. התערבות משפחתית רואה את הילד, המתבגר או המבוגר, בסביבתו הטבעית ומאפשרת להביא לשינוי ברמת המשפחה. במילים אחרות, המטפל עוזר למשפחה לשנות מבנה, תפקיד או התייחסות כך שכל הפרטים בה יוכלו לתפקד בצורה יותר מותאמת ובריאה. 

הטיפול המשפחתי נערך בנוכחות כל חברי המשפחה ולעיתים רק חלקים ממנה, הכול בהתאם למאפיינים המיוחדים של המשפחה המגיעה לטיפול. טיפול משפחתי תורם רבות לקיצור תהליך השינוי משום שהוא משפיע בו זמנית על כל חברי המערכת.

מתוך קבלת חשיבות התפיסה המערכתית בטיפול, אנו ב"מפנה" ממליצים עליה במקרים של בעיות תפקודיות בביה"ס, בעיות התנהגות בקרב ילדים ונוער, הפרעות אכילה, הקצנת סימפטומים בריאותיים וסימפטומים רגשיים שונים אצל ילדים, בעיות בריאות קשות של אחד מחברי המשפחה ואובדנים.

bottom of page